Hinweis 2G Regel

Auf unserer Sportanlage gilt per heute 24.11.2021: 

Der Zutritt ist nur unter Einhaltung der 2G Regel erlaubt ist.

Alle Personen ab 16 Jahre müssen einen schriftlichen Nachweis vorlegen. Stichprobenartige Kontrollen mit Identifikationsnachweis sind behördlich vorgeschrieben.

On our sports facility is valid as of today 24.11.2021: 

Access is only allowed in compliance with the 2G rule.

All persons 16 years and older must present written/digital proof of identification. Random checks with proof of identification are required by the authorities.

Vanaf vandaag, 24.11.2021, is het volgende van toepassing op onze sportfaciliteit: 

Toegang is alleen toegestaan met inachtneming van de 2G-regel.

Alle personen ouder dan 16 jaar moeten een schriftelijk/digitale bewijs kunnen voorleggen. De autoriteiten eisen steekproefsgewijze controles met identificatiebewijs.